Български
English

News

Project of the Association “Hronika against cancer” was approved for fundingr, pro bono client of “Alfa Solutions 7″ Ltd.

Project “Reconstruction and implementing energy efficiency measures in the Central Clinical Base /new & old building/ of Medical Institute of the Ministry of Interior”, Sofia has started

Successfully running project “Implementing energy efficiency measures of the sport hall at sports complex “Rakovski”, Sofia

Изпълнителния директор на ДФ “Земеделие” откри два обекта по ПРСР в община Шабла – консултант по проектите Алфа Солюшънс 7 ЕООД

Отворена покана за набиране на проектни предложения за НПО

Одобрени са програмите за трансгранично сътрудничество на България с Румъния, Гърция, Турция, Република Македония и Сърбия

ПУБЛИКУВАХА ИНДИКАТИВНИ ГОДИШНИ РАБОТНИ ПРОГРАМИ ПО ТРИ ОТ НОВИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ – 2014-2020г.

© 2017 All rights reserved - Alfa Solutions 7 Ltd.