Български
English

Проучване и анализ на възможностите за финансиране

Подробно проучване за възможностите за финансиране, подходящи за нуждите на клиента

Изготвяне на заявления за усвояване на безвъзмездни средства от ЕС

Изготвяне на техническо и финансово предложение, подготовка за входиране, проекти за техническа помощ по различни програми на ЕС

Управление на грантовите средства

Координация на проекти, мониторинг на дейностите по проекта, визуализация, проектно финансиране и отчетност, правила за обществените поръчки в България и ЕС

Дефиниция на проектите

Представяне на клиента изискванията на програмата и определяне на условията за подготовка на конкретния проект

Изготвяне на предпроектни проучвания и анализ разходи и ползи

Предпроектни проучвания, проучване, изготвяне на доклад за енергийно обследване, изготвяне на идейни, технически или работни проекти, количествени сметки

Публично – частно партньорство

Предлага съвети за създаване и осъществяване на публично-частно партньорство (ПЧП)

Контакти

Ако имате въпроси или имате нужда от консултация, не се колебайте да се свържете с нас. Ще ви отговорим до няколко часа.
Свържете се с Нас

© 2017 Всички права запазени - Алфа Солюшънс 7 ЕООД